Σωλήνες Columbus Megatube κολλήσεις Tig & ζωντανά χρώματα Fidusa, σε ένα σκελετό δρόμου έτοιμο για συναρμολόγηση με σειρά ανταλλακτικών Campagnolo.