Ανδρέας Καλαθενός

Δύο νέα Πανελλήνια ρεκόρ από τον Ανδρέα Καλαθενό στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο Αθηνών.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Ανδρέας Καλαθενός

Ό Ανδρέας Καλαθενός καταρίπτωντας το Πανελλήνιο ρεκόρ.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Θανάσης Βαγής

Ο Θανάσης Βαγής στο πρωτάθλημα ΜΤΒ.

Γιάννης Μπούσδρας

Ο Γιάννης Μπούσδρας στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο της Αθήνας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Άννα Μπέντα

Η Άννα Μπέντα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Άννα Μπέντα

Η Άννα Μπέντα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Άννα Μπέντα

Η Άννα Μπέντα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Ο Ανδρέας Καλαθενός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας

Ο Ανδρέας Καλαθενός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κατά την διάρκεια του αγωνίσματος των 200μ ταχύτητας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Ο Ανδρέας Καλαθενός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας

Ο Ανδρέας Καλαθενός στο αγώνισμα ταχύτητας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας παίδων.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων 2016

Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων στο αγώνισμα ταχύτητας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων 2016

Από το αγώνισμα των πόντων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας παίδων του 2016.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων 2016

Από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας του 2016.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων 2016

Από το αγώνισμα των πόντων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων 2016.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων 2016

Η Ειρήνη Καρούσου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων

Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων στο αγώνισμα ταχύτητας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων

Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων στο αγώνισμα ταχύτητας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Η Άννα Μπέντα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων στο αγώνισμα ταχύτητας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Ο Σέργιος Σαββίγκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Ο Μάνος Ζαννάκης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων στο αγώνισμα ταχύτητας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Η Άννα Μπέντα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Ο Γιάννης Μπούσδρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας 2016

Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας κορασίδων στο αγώνισμα ταχύτητας.

Φωτό: Nassos Triantafyllou

Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αθήνας

Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πίστας παίδων 2015.

Φωτό: Nassos Triantafyllou